Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room 417, Hui Xin Building, 1132 Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

Website: https://vn.ldplayer.net/

Số điện thoại: +86-02087578889

Fax: Đang cập nhật...

Shanghai Chang Zhi Network Technology CO.,ltd.

Gian hàng số: C3

  Shanghai Chang Zhi Network Technology CO.,ltd.

Công ty di động Internet được thành lập vào tháng 3 năm 2016 cam kết xây dựng các trình mô phỏng trò chơi di động hàng đầu trong ngành, hoàn thành việc PC hóa các trò chơi di động, đồng thời xây dựng các kênh phân phối và hệ sinh thái mới. Tham gia phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, tư vấn công nghệ, dịch vụ công nghệ, phát triển phần mềm, các công ty thiết kế hoạt hình trong lĩnh vực công nghệ mạng. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 1.000 công ty game trên thế giới và được các nhà sản xuất tin tưởng. Công ty di động Internet được thành lập vào tháng 3 năm 2016 cam kết xây dựng các trình mô phỏng trò chơi di động hàng đầu trong ngành, hoàn thành việc PC hóa các trò chơi di động, đồng thời xây dựng các kênh phân phối và hệ sinh thái mới. Tham gia phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, tư vấn công nghệ, dịch vụ công nghệ, phát triển phần mềm, các công ty thiết kế hoạt hình trong lĩnh vực công nghệ mạng. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 1.000 công ty game trên thế giới và được các nhà sản xuất tin tưởng. Ô N6