Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: #508 Mario Tower 28, Digital-ro 30-Gil Guro-Gu, Seoul, Korea

Website: https://www.handream.net/vi/company/corporation/

Số điện thoại: +82 10 3687 4665

Fax: Đang cập nhật...

HANDREAMNET. CO., LTD

Gian hàng số: C17,19

 HANDREAMNET. CO., LTD

Thành lập vào năm 2000. HanDreamnet(HDN) đưa đến giải pháp an ninh và giải quyết các mối đe dọa an ninh công ty. HDN tập trung vào việc tối đa hóa giá trị khách hàng thông qua giải pháp tốt nhất và mở rộng cơ hội kinh doanh với tinh thần đầy nhiệt huyết. Sản phẩm trưng bày: Giải pháp vận hành doanh nghiệp Exhibit: Business Operation Solutions