Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 8/F., Security Printing House, 20 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Website: http://www.certeasy.hk/

Số điện thoại: (852) 3622 3425

Fax: Đang cập nhật...

NF SYSTEMS LIMITED

Gian hàng số: HKSIA

NF SYSTEMS LIMITED

Với tư cách là nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử và chống hàng giả và chúng tôi có thể phát triển ứng dụng điện thoại cho từng khách hàng. Chúng tôi cũng có cung cấp các nhãn mác thông minh. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.certeasy.hk hoặc tìm hiểu dịch vụ của công ty qua YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nhuyQS4qEi0 https://www.youtube.com/watch?v=vi2VAVZ1suE&t=3s https://www.youtube.com/watch?v=tkUT8shTPKc