Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Unit 303, Global Gateway Tower, No. 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kln , HK

Website: http://hkdecoman.com/

Số điện thoại: (852) 6702 0541

Fax: Đang cập nhật...

HK DECOMAN TECHNOLOGY LIMITED

Gian hàng số: HKSIA

HK DECOMAN TECHNOLOGY LIMITED

HKDECOMAN là nền tảng cải tạo O2O một cửa, nhằm phá vỡ ngành công nghiệp cải tạo truyền thống bằng cách mang lại tiêu chuẩn hóa, minh bạch, tiện lợi và tự động hóa cho ngành, cung cấp giải pháp tích hợp cho các chủ sở hữu nhà có nhu cầu cải tạo khác nhau. Bộ phận dự án cung cấp dịch vụ tư vấn và kết hợp trí tuệ nhân tạo thông minh để giúp người dùng tìm nhà thầu phù hợp nhất và giám sát quá trình cải tạo; Trung tâm mua sắm mang đến trải nghiệm mua vật liệu O2O; Học viện bắt đầu đổi mới kiến thức để tăng tính minh bạch của các ngành. Thông qua các giải pháp kinh doanh này, HKDECOMAN tạo ra một hệ sinh thái mang lại sức kéo, lưu lượng truy cập lớn và nhiều dòng doanh thu nhằm duy trì lợi thế và củng cố mô hình kinh doanh của chúng tôi