Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Rm 4, Cyberport Entrepreneurship Centre, Level 5, Core F, Cyberport 3, Hong Kong

Website: https://www.finmonster.com/

Số điện thoại: (852) 6711 2315

Fax: Đang cập nhật...

EUREKA HOLDING LIMITED

Gian hàng số: HKSIA

EUREKA HOLDING LIMITED

Thành lập nhóm của các nhà đổi mới, Finmonster được thiết kế để làm cho hoạt động ngân hàng kinh doanh trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Từ việc mở một tài khoản tiền mặt để đảm bảo tài chính, các dịch vụ ngân hàng là điều cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngân hàng kinh doanh đã trở nên phức tạp không cần thiết, cho đến nay. Ngay cả những doanh nghiệp thành công cũng đã phải vật lộn để có được sự hỗ trợ thích hợp và nguồn vốn phù hợp