Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room 59, Entrepreneurship Centre, Level 5, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong kong

Website: https://www.acevirtualreality.com/

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
AR/VR

ACE VR LIMITED

Gian hàng số: HKSIA

ACE VR LIMITED

Việc kiểm tra thể chất về tình trạng suy giảm thị lực do một bệnh nhân khiếm thị trải qua gặp khó khăn do thiếu các công cụ có thể truyền đạt hiệu suất thị giác trong thế giới thực. Chúng tôi đã xây dựng một môi trường thực tế ảo (VR) trong thiết bị đeo VR mô phỏng các hoạt động hàng ngày để hình dung và định lượng các khiếm khuyết thị giác. Ví dụ như: mua sắm trong siêu thị, dịch chuyển trên cầu thang (ngày và đêm) và đi lại trong thành phố (ngày và đêm). Dữ liệu của chúng tôi cho thấy mô phỏng VR giúp cho các bác sĩ lâm sàng hiểu rõ hơn quan điểm của bệnh nhân về cách các hoạt động hàng ngày gây ra khuyết tật và liên kết kết quả khám lâm sàng với thị lực với các biện pháp chữa trị liên quan