Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room 2303, Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen Rd, Kwun Tong, Hong Kong, China

Website: http://www.serenoclouds.com/

Số điện thoại: (852) 2816 9118

Fax: Đang cập nhật...

SERENO CLOUD SOLUTION HK LTD

Gian hàng số: HKSIA

SERENO CLOUD SOLUTION HK LTD

Sereno là một trong những công ty môi giới dịch vụ điện toán đám mây(Cloud) tiên phong tại Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi cung cấp trung gian giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và người tiêu dùng để hỗ trợ các công ty lựa chọn các dịch vụ và dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng hỗ trợ triển khai và tích hợp các ứng dụng trên nhiều đám mây hoặc cung cấp sự lựa chọn và chức năng tiết kiệm chi phí có thể có, bao gồm nhiều dịch vụ cạnh tranh từ một danh mục.