Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

OpenCart

Gian hàng số: HKEBA

OpenCart

OpenCart là phần mềm nguồn mở mạnh mẽ và dễ sử dụng cho việc quản lý bán hàng trực tuyến có thể quản lý nhiều cửa hàng trực tuyến qua một điểm. Quản lý dễ dàng bằng cách điền vào mẫu rồi bấm nút “Lưu”. Có nhiều tiện ích để bạn tùy chỉnh cửa hàng theo yêu cầu. Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến