Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Đang cập nhật...

Website: https://zhenhub.com

Số điện thoại: (+852) 3152 2771

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

ZhenHub Technologies Limited

Gian hàng số: HKEBA

ZhenHub Technologies Limited

Từ các giải pháp để giải quyết các vấn đề mà nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gặp phải trong cả quá trình hậu cần, ZhenHub đã được lập lên để thực hiện những giải pháp đó. Phần mềm cho Hậu Cần, Kho Bãi, Thực Hiện và Vận Chuyển.