Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Đang cập nhật...

Website: https://www.tolopartners.com/

Số điện thoại: empty

Fax: Đang cập nhật...

Tolo Partners

Gian hàng số: HKEBA

Tolo Partners

Tolo Partners hợp tác với nhiều công ty công nghệ có tiềm năng cao ở Hồng Kông về các dự án tập trung về công nghệ có thể có tác động tích cực về doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường. Đầu tư mạo hiểm vào các công ty công nghệ