Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: MTR Headquarters Building, Telford Plaza, 33 Wai Yip Street, Kowloon Bay

Website: https://www.deepen.ai/

Số điện thoại: (+852) 2881 8888

Fax: Đang cập nhật...

MTR

Gian hàng số: HKEBA

MTR

Deepen AI thành lập vào năm 2017, là công ty dịch vụ và công cụ vòng đời dữ liệu ưu tiên về mặt an toàn, tập trung vào việc mở khóa tiềm năng của máy học và trí tuệ nhân tạo cho hệ thống tự trị. Dịch vụ và công cụ của chúng tôi có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp. Công ty chúng tôi có khách hàng với quy mô khác nhau trên toàn cầu.