Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Kno Global

Gian hàng số: HKEBA

Kno Global

Kno Global hướng tới một tương lai mà bất cứ ai ở đâu cũng biết được câu chuyện của người tạo ra sản phẩm họ đang sử dụng, kể cả bạn. Cho những người sẵn sàng tạo ra sự khác biệt, KNO cam kết một chuỗi cung ứng an toàn bằng cách kết nối chúng ta với một công nhân, một nhà máy, một con người.