Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room 59, Entrepreneurship Centre, Level 5, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong kong

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: (852) 6899 2869

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

ACE VR Ltd

Gian hàng số: D1 - D10

ACE VR Ltd

Đánh giá lâm sàng trên những bệnh lý về khúc xạ thường dễ gây khó hiểu khi được thực hiện bởi bệnh nhân có thị giác bình thường vì thiếu những tác nhân thể hiện việc sử dụng thị giác trong thực tế. Vì thế chúng tôi đã xây dựng môi trường thực tế ảo (VR) trong tai nghe VR mô phỏng các hoạt động hàng ngày của người mắc tật khúc xạ để có thể hình dung các hoạt động của họ. Chúng bao gồm hoạt động mua sắm trong siêu thị, hoạt động lên xuống cầu thang (vào ban ngày và ban đêm) và hoạt động xác định phương hướng trong thành phố (vào ban ngày và ban đêm). Dữ liệu mô phỏng VR của chúng tôi sẽ giúp các bác sĩ có thể hiểu rõ hơn quan điểm của bệnh nhân về cách các hoạt động hàng ngày diễn ra và kết nối kết quả kiểm tra lâm sàng về thị lực với các biện pháp liên quan một cách hiệu quả.