Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room B, 9/F, Lead On Industrial Building, 18 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: (852) 9757 9799

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

Var Live International Limited

Gian hàng số: D1 - D10

Var Live International Limited

VAR LIVE xác định lại chiều sâu và vẻ đẹp tinh vi của trải nghiệm thực tế ảo! Sau gần hai năm phát triển, chúng tôi đã mở rộng hoạt động Giải trí qua công nghệ thực tế ảo đến mọi nơi trên thế giới. Bằng cách đề cao tinh thần giải trí luôn dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau với sự kết hợp của nhiều người chơi và đa giác quan, mọi người đều có thể cùng nhau tận hưởng trò chơi thực tế ảo một cách tốt nhất.