Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 30 Cecil Street#21 05, Prudential Tower, Singapore, 049712

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 65 9785 0737

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

Crestron

Gian hàng số: B12

Crestron

Tại Crestron, chúng tôi xây dựng công nghệ cho mọi cách mọi người làm việc, ở mọi nơi trên thế giới - từ máy tính để bàn đến phòng họp, văn phòng cho đến công dân đa quốc gia. Công nghệ thích ứng với những gì bạn có và chuẩn bị cho bạn những gì bạn cần. Nền tảng, thiết bị và hệ thống được thiết kế để cải thiện giao tiếp và cộng tác. Tất cả được quản lý bởi một hệ thống dựa trên đám mây để dễ dàng triển khai, giám sát và nâng cấp. Tại Crestron, chúng tôi tạo ra các giải pháp nhanh hơn, tốt hơn, đơn giản hơn để mọi người có thể làm việc nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn.