Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room 509, 5th ENC Venture Dream Tower, 53, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 010-4183-5574

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

KIWONTECH

Gian hàng số: C 17-18

KIWONTECH

Kiwontech được liệt kê trong Hướng dẫn thị trường về bảo mật email của Gartner (ngày 6 tháng 6 năm 2019) với tư cách "Nhà cung cấp đại diện cho các SEG tập trung vào khu vực" Kiwontech là công ty bảo mật email đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc đã chính thức được Gartner công nhận