Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: #201, Geonah Building, 40 Dongsan-ro 10-gil, Seocho-gu, Seoul

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 010-6645-9393

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

LabSD Inc.

Gian hàng số: C 17-18

LabSD Inc.

LabSD, Inc. là một doanh nghiệp xã hội được thành lập để cung cấp các giải pháp cho các chương trình / dự án y tế toàn cầu nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chúng trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Sản phẩm đầu tiên của nó, Nền tảng EYELIKE cho phép các nhân viên y tế cấp cộng đồng tiến hành khám võng mạc thích hợp đồng thời tiết kiệm môi trường bằng cách sử dụng điện thoại thông minh nâng cấp thay vì sản xuất các thiết bị y tế mới.