Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room A 318, 550 Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do

Website: www.mirinae.io

Số điện thoại: 010-3012-0075

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

Mirinae Inc.

Gian hàng số: C 17-18

Mirinae Inc.

Một nhà cung cấp dịch vụ học tiếng Hàn dựa trên Machine learning dựa trên Kết quả & Bằng sáng chế - Tháng 4 năm 2022 Mirinae Explorer Tìm kiếm / Dịch 3M, Người dùng hoạt động hàng ngày 10k - Tháng 7 năm 2021 Chương trình tăng tốc 10X của Thung lũng Silicon - Tháng 11 năm 2021 Giải thưởng Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin: Dịch vụ Truyền thông Thông minh - Đơn đăng ký PCT 4ea của Hàn Quốc đang chờ xử lý, Hoa Kỳ 2ea