Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: #402, 582, Daedeok-daero, Yuseong-gu, Daejeon

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 010-3432-6217

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

Pebblous Inc.

Gian hàng số: C 17-18

Pebblous Inc.

Pebblous Inc. dẫn đầu mảng kinh doanh dữ liệu AI thế hệ thứ hai và đang chuẩn bị cho thế hệ kinh doanh tiếp theo bằng cách phát triển các công nghệ thế hệ thứ ba dựa trên “Phòng khám dữ liệu” để cải thiện chất lượng dữ liệu một cách khoa học.