Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 838, Corporate Support Hub, 815, Daewangpangyo-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 010-3330-9992

Fax: 010-3330-9992

Danh mục:

Đang cập nhật...

pixelro co.ltd

Gian hàng số: C 17-18

pixelro co.ltd

Công ty TNHH Pixelro được tách ra từ công ty TNHH Samsung Electronics vào tháng 11 năm 2017 và các nhà nghiên cứu của Samsung Electronics đã phát triển và sản xuất hàng loạt tấm phim bảo vệ/ chỉnh sửa thị lực dựa trên màn hình và phát triển tầm nhìn không đối mặt giải pháp đo lường sử dụng ứng dụng đo thị lực để phát triển các dịch vụ chăm sóc mắt kỹ thuật số. Chúng tôi cũng đang phát triển các sản phẩm sử dụng các công nghệ hội tụ kỹ thuật số khác nhau để chữa bệnh bằng kỹ thuật số.