Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room C 1007~1008, 128 Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul

Website: http://www.aidot.ai/

Số điện thoại: +82-2-6497-8800

Fax: +82-2-6497-8830

Danh mục:

Đang cập nhật...

AIDOT Inc.

Gian hàng số: C 17-18

AIDOT Inc.

AIDOT Inc. là công ty dần đầu chuyên phát triển và cung cấp giải pháp AI trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe kể từ khi thành lập vào năm 2014. Chúng tôi tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con người bằng cách sử dụng công nghệ AI. AIDOT đang phát triển và cung cấp các dịch vụ cho phép các bác sĩ chính sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không có rào cản về đào tạo và tài nguyên môi trường với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.