Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 15, Pangyo-ro 228beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Website: www.eseict.com

Số điện thoại: +82-10-8339-2172

Fax: +82-70-5079-1101

Danh mục:

Đang cập nhật...

ESE Co., Ltd.

Gian hàng số: C 17-18

ESE Co., Ltd.

◦ Giải pháp: Nền tảng thành phố thông minh, xây dựng phòng tình huống kiểm soát tích hợp ◦ Lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng nền tảng thành phố thông minh trên 50 địa điểm (Thành phố Seoul, Trung Quốc, Việt Nam, v.v.), Xây dựng phòng tình huống kiểm soát tích hợp 350 + Địa điểm (Thành phố, Giao thông, Thảm họa, v.v.) ◦ Công nghệ cốt lõi: Xây dựng thành phố thông minh dựa trên mạng riêng 5G không dây, Công nghệ điều khiển lưu trữ hình ảnh, Liên kết thông tin GIS, Liên kết thông tin nền tảng tích hợp, Liên kết dựa trên nền tảng IOT, IP-WALL-CONTROL, Liên kết nền tảng AI, Xây dựng nền tảng kiểm soát tình huống tự động