Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room 721, Main Building, 21, Baekbeom-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 010-9766-5223

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:

Đang cập nhật...

CrePASS Solutions Inc.

Gian hàng số: C 17-18

CrePASS Solutions Inc.

Crepass là một nhà cung cấp nền tảng tính điểm tín dụng thay thế kết nối người tiêu dùng tài chính đáng tin cậy và các công ty tài chính bằng cách đánh giá nhiều tín dụng cá nhân sử dụng dữ liệu lớn phi tài chính như dữ liệu điện thoại di động, dữ liệu đo lường tâm lý và hành vi.