Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Tp HCM

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 0976 200 425

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
Smart Office

SIFT Analytics Group Việt Nam

Gian hàng số: G31

SIFT Analytics Group Việt Nam

Có cái nhìn thoáng qua về tương lai của doanh nghiệp với SIFT Analytics, trong đó phân tích dữ liệu thông minh hơn được thúc đẩy bởi giải pháp phần mềm thông minh hơn là chìa khóa. Với khung giải pháp đầu cuối được hỗ trợ bởi trí thông minh tích cực, chúng tôi cố gắng hướng tới việc cung cấp thông tin chi tiết rõ ràng, tức thì và có thể hành động cho tổ chức của bạn.