Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Hong Kong

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 852 68333668

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
Khác

Betatron Venture Group

Gian hàng số: E1 - E6

Betatron Venture Group

Betatron Venture Group là một công ty đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông và Singapore. Chúng tôi đầu tư vào các công ty đang phát triển nhanh chóng, nổi bật và thích ứng nhanh trên khắp châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) và chúng tôi thường đầu tư từ 500 nghìn đô la Mỹ đến 2 triệu đô la Mỹ ở giai đoạn từ khi công ty khởi nghiệp mới thành lập và đang tìm kiếm ý tưởng đến khi công ty đạt được sự phát triển.