Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 1705, 17/F, Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 85292822534

Fax: Đang cập nhật...

Set Sail Venture

Gian hàng số: E1 - E6

Set Sail Venture

Set Sail Venture Limited là nhà cung cấp tiên phong về nhân viên kỹ thuật số do AI điều khiển, được thiết kế để cách mạng hóa dịch vụ khách hàng, bộ phận trợ giúp nội bộ và hoạt động bán hàng. Nền tảng SaaS tiên tiến của chúng tôi trao quyền cho các doanh nghiệp dễ dàng tạo và triển khai các trợ lý kỹ thuật số do AI cung cấp, hợp lý hóa các tương tác và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Với hơn 1.000 thương hiệu dựa vào giải pháp mạnh mẽ của chúng tôi, Set Sail Venture Limited xử lý hơn 100 triệu cuộc hội thoại hàng năm, luôn mang lại kết quả vượt trội. Chuyển đổi doanh nghiệp của bạn bằng công nghệ tiên tiến của chúng tôi và gia nhập hàng ngũ những công ty hài lòng đang trải nghiệm những lợi ích của việc tương tác với khách hàng được nâng cao bởi AI.