Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

IMBEE LIMITED

Gian hàng số: E1 - E6

IMBEE LIMITED

Được thành lập vào năm 2019, imBee là một công ty SaaS có trụ sở tại Hồng Kông đang phát triển nhanh chóng được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư từ Thung lũng Silicon và được định vị một cách chuyên nghiệp để thiết lập tiêu chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng vượt trội và chuyển đổi kinh doanh cho các doanh nghiệp bằng cách tận dụng việc áp dụng rộng rãi ứng dụng nhắn tin tức thời (IM) trên toàn cầu .