Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Room G, 5/F, Wang Kwong Industrial Building, 45 Hung To Road, Kwun Tong

Website: https://trademonday.com

Số điện thoại: 23194632

Fax: Đang cập nhật...

TradeMonday Limited

Gian hàng số: E1 - E6

TradeMonday Limited

Nền tảng phần mềm AI dưới dạng dịch vụ (SaaS) do TradeMondayisan cung cấp giúp trích xuất và phân tích dữ liệu bán lẻ và thương mại điện tử từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi cung cấp các giải pháp dữ liệu và thông tin chi tiết cho các nhà bán lẻ liên quan đến việc kiểm tra các giao dịch sản phẩm, xu hướng thị trường và phân tích cảm tính. Chúng tôi cung cấp các giải pháp để hỗ trợ mô hình kinh doanh trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C) của nhà sản xuất.