Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: HKAI Lab, Lakeside 2, Unit 603-607, 10 Science Park W Ave, Science Park

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: (+852) 92894183

Fax: Đang cập nhật...

PONS.ai

Gian hàng số: E1 - E6

PONS.ai

PONS.ai là một phần mềm dịch vụ trí tuệ nhân tạo tổng quát dành cho tiếp thị sản phẩm thương mại điện tử. Phần mềm cho phép người bán và đại lý của họ biến hình ảnh sản phẩm cơ bản thành ảnh chụp thương mại/nội dung truyền thông xã hội trong vài giây và cho phép thử nghiệm hình ảnh nhanh chóng để tăng cường chuyển đổi doanh số bán hàng. Đội ngũ của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm về thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (từ LSE, Stanford, Tsinghua, HKU) đã xây dựng phần mềm vào quý 2 năm 2023 và hiện đang hoạt động với hàng chục thị trường, người bán và đại lý trong các ngành.