Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 30/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 9732 8378

Fax: Đang cập nhật...

Beta Labs

Gian hàng số: E1 - E6

Beta Labs

Beta Labs là nền tảng khoa học dữ liệu mới của chúng tôi nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình trong lĩnh vực bán lẻ bằng cách tối đa hóa dữ liệu để thúc đẩy các giải pháp và hiểu biết sâu về kinh doanh của các doanh nghiệp.