Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: North Point

Website: https://www.terminal3.io/

Số điện thoại: 4202-6646

Fax: Đang cập nhật...

Terminal 3

Gian hàng số: E1 - E6

Terminal 3

Terminal 3 là nền tảng lưu trữ và truy cập dữ liệu giúp dữ liệu người dùng Web3 có thể tự do kết hợp trong khi vẫn đảm bảo được sự riêng tư và bảo mật. Những người sáng lập của chúng tôi là những nhà lãnh đạo công nghệ đã xây dựng, mở rộng quy mô và chuyển đổi một số công ty quan trọng nhất thế giới và chúng tôi được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư đã định hình Web3 và ngành công nghiệp blockchain toàn cầu, bao gồm 500 Global, ConsenSys Mesh, CMCC Global và Bixin Ventures .