Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 13C, 1-7 Wah Sing St., Mai Wah Industrial Building, Kwai Chung

Website: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 6108 8199

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
Fintech
Khác

TOP Trend International Investment Ltd

Gian hàng số: E1 - E6

TOP Trend International Investment Ltd

TOP Trend International Investment Ltd là tập đoàn gồm nhiều công ty, đặc biệt tập trung vào bán đồ chơi, Lego và phụ kiện trực tuyến.