Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Road D.04 Chau Duc Industrial Park, Quang Tay Village, Nghia Thanh Commune, Chau Duc Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Website: http://www.jhosincable.com/

Số điện thoại: (+84 254) 388 9000-1009

Fax: Đang cập nhật...

JHOSIN COMMUNICATION GROUP

Gian hàng số: N26, 28

JHOSIN COMMUNICATION GROUP