Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa

Website: http://www.pentacomp.net/

Số điện thoại: (+48) 22 417 57 10

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
IT
Services

Pentacomp Group

Gian hàng số: D11- 14

Pentacomp Group

Chúng tôi thiết kế các giải pháp CNTT sáng tạo, bảo trì và bảo dưỡng các hệ thống CNTT, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty trong nhiều ngành khác nhau. Bằng cách thực hiện các dự án chiến lược, đội ngũ của chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức và công ty lớn nhất đạt được thành công và giành được lợi thế thị trường trong 27 năm.