Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Woloska 9, 02-583 Waesawa

Website: www.rits.center

Số điện thoại: (+48) 515229803

Fax: Đang cập nhật...

RITS Professional Services sp. z o.o

Gian hàng số: D11- 14

RITS Professional Services sp. z o.o

Là một trong những công ty CNTT phát triển năng động nhất ở Ba Lan, cung cấp dịch vụ tuyển dụng các chuyên gia CNTT trong các mô hình kinh doanh linh hoạt, đồng thời cung cấp dịch vụ phát triển và bảo trì phần mềm. Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã cung cấp cho các công ty những chuyên gia CNTT có chuyên môn cao, cho đến khi xuất hiện một nhóm RITS chuyên dụng, hiện nay đã kết hợp hơn 500 chuyên gia CNTT tại các trung tâm năng lực ở Ba Lan và từ năm 2019 đã có mặt tại Việt Nam.