Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

EnerSys

Gian hàng số: E17, 19

EnerSys

EnerSys® là công ty dẫn đầu về công nghệ, dịch vụ công nghiệp toàn cầu với các giải pháp lưu trữ năng lượng quan trọng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hiệu suất năng lượng, độ tin cậy và tính bền vững. Với sứ mệnh cung cấp cho mọi người ở khắp nơi nguồn năng lượng dễ tiếp cận để làm việc và trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Hơn 100 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất pin cho mục đích công nghiệp. Ngày nay, chúng tôi đã phát triển trở thành một doanh nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la, cung cấp các giải pháp và hệ thống lưu trữ năng lượng cho khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng.