Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 35, Lintang Beringin 6, Diamond Valley Industrial Park, Batu Maung, 11960 Penang

Website: http://www.sankorf.com/

Số điện thoại: (+60) 19-2820880

Fax: Đang cập nhật...

Sanko Technologies Sdn Bhd

Gian hàng số: H17,18

Sanko Technologies Sdn Bhd

Nhà cung cấp thiết bị Kiểm tra & Đo lường hợp tác với BirdRF như: Bộ phân tích mạng Vector, Bộ tạo tín hiệu Vector, Bộ phân tích tín hiệu Vector, Bộ phân tích phổ