Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 3-301002B, Global Center, Chengdu

Website: http://www.bolein.net/

Số điện thoại: +8613540059976

Fax: Đang cập nhật...

Sichuan Bolein Technology co.,ltd.

Gian hàng số: H2

Sichuan Bolein Technology co.,ltd.

BOLEIN thành lập vào năm 2008, chuyên về dòng cải tiến của hệ thống cáp cấu trúc và giải pháp cáp quang, cũng như tủ máy chủ, tủ mạng và các Giá & Tủ khác phục vụ cho nhiều loại dịch vụ viễn thông.