Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: VNTA Building, No. 68 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi

Website: http://www.vnix.vn/

Số điện thoại: (+84-24) -35564944(700)

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
Khác
IT

VIETNAM INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

Gian hàng số: Q13

VIETNAM INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam) có trách nhiệm quản lý, phát triển hạ tầng internet quốc gia, và hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. VNNIC chịu trách nhiệm quản lý tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tên miền như đăng ký, duy trì và quản lý tên miền cấp cao (.vn), tên miền phụ và tên miền quốc tế. Đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của internet Việt Nam.