Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: Flat/RM B2, 9/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty

Website: http://www.cruqo.com/

Số điện thoại: (+852) 9222 9988

Fax: Đang cập nhật...

Danh mục:
IT

GENEXIS SOFTWARE LIMITED

Gian hàng số: E1 - E6

GENEXIS SOFTWARE LIMITED

Genexis Software Limited là một giải pháp CNTT hàng đầu chuyên về ngành du lịch và tàu biển. Chúng tôi bán lại các sản phẩm hàng đầu, như Cruqo.com và các sản phẩm du lịch & công nghệ khác. Chúng tôi hiện có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch và cũng đóng vai trò là nhà tư vấn công nghệ và du lịch toàn cầu.