Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

Thông tin:

Địa chỉ: 901, 66, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan, 48059

Website: www.topkst.co.kr

Số điện thoại: (+82) -51-783-3732

Fax: Đang cập nhật...

KYEONG SEONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Gian hàng số: H29

KYEONG SEONG TECHNOLOGY CO., LTD.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYEONG SEONG nhằm mục đích thông tin hóa phúc lợi xã hội bằng công nghệ CNTT.