Search by Exhibitor

Infomations:

Address: Updating...

Website: Updating...

Tel: 886-3-3229898ext.1118

Fax: Updating...

Categories:

Updating...

In Win Development Inc.

Stand Number: K17-24, L17-24

In Win Development Inc.

In Win Development Inc., an ISO 9001 manufacturer of professional computer chassis, server chassis, power supplies and storage devices, is the leading provider of enclosure solutions to system integrator worldwide. Founded in 1985, In Win provides high quality products that conform to all safety regulations, as well as unsurpassed customer service. Our slogan “Contemporary and Innovative” servers as the foundation of not only our product development but also our attitudes in serving and catering our strategic partner’s wishes. Công ty Phát Triển In Win, nhà sản xuất thùng máy tính, thùng máy chủ, nguồn điện và thiết bị lưu trữ chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 9001, là nhà cung ứng hàng đầu cung cấp các giải pháp cho các nhà tích hợp hệ thống toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1985, In WIn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao phù hợp với tất cả quy định an toàn cũng như dịch vụ khách hàng vượt trội. Slogan của chúng tôi là "Hiện đại và sáng tạo" là nền tảng không chỉ để phát triển sản phẩm mà còn là thái độ của chúng tôi trong khi phục vụ cho mong muốn các khách hàng chiến lược của chúng tôi