Search by Exhibitor

Infomations:

Address: Updating...

Website: Updating...

Tel: 886-2-9811-8600 ext.3758

Fax: Updating...

Categories:

Updating...

Optoma Corporation

Stand Number: K17-24, L17-24

Optoma Corporation

"Optoma is a world leading designer and manufacturer of projection and audio products for business, education, professional audio/video and home entertainment. With our business philosophy of dedication, professionalism and efficiency which bring synergy to corporate vision, comprehensive product categories and flexible marketing strategy, Optoma has received global recognition from customers and media. Vertically-integrated from its parent company, Coretronic Group, Optoma has focused on projection system development and marketing since it was established. With full competency of resource distributing and controlling in the value added chain, Optoma is the true pioneer in the world of projection technology. The extensive product range includes projectors for portable, fixed installation and home theater projectors. Committed to fully serve the business/education, home, mobile/entertainment, Optoma is devoted to make your business more efficient, learning more attractive, and life more enjoyable. The Optoma Group has continental headquarters in Asia, Europe, and USA." "Optoma là công ty thiết kế và sản xuất các sản phẩm trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới cho doanh nghiệp, giáo dục, hình ảnh/âm thanh chuyên nghiệp và giải trí tại nhà Với triết lý kinh doanh về sự cống hiến, tính chuyên nghiệp cà hiệu suất mang đến sức mạnh tổng hợp cho tầm nhìn doanh nghiệp, các danh mục sản phẩm toàn diện và chiến lược marketing linh hoạt, Optoma đã nhận được sự công nhận từ khách hàng và giới truyền thông trên thế giới Được tích hợp thẳng xuống từ công ty mẹ, Tập đoàn Coretronic, Optoma tập trung vào phát triển hệ thống trình chiếu và marketing từ khi thành lập. Với năng lực đầy đủ nguồn phân phối và quản lý chuỗi gia tăng giá trị, Optoma thực sự là nhà tiên phong trong lãnh vực công nghệ trình chiếu trên thế giới Phạm vi sản phẩm rộng khắp bao gồm máy chiếu di động, máy chiếu lắp cố định và lắp tại gia đình. Cam kết phục vụ toàn lực cho các doanh nghiệp/giáo dục, gia đình, điện thoại đi động/giải trí, Optoma giúp cho doanh nghiệp tăng hiệu suất, học tập thêm thú vị và cuộc sống thêm nhiều niềm vui Tập đoàn Optoma có các trụ sở tại Châu Á, Châu Âu và Mỹ"