Search by Exhibitor

Infomations:

Address: Updating...

Website: Updating...

Tel: 886 2 26557866 ext 1221

Fax: Updating...

Categories:

Updating...

Plustek Inc

Stand Number: K17-24, L17-24

Plustek Inc

"Respected as one of the world-class imaging and surveillance solutions providers, Plustek Inc. is dedicated to manufacturing high-quality, professional scanners as well as security devices for businesses, professionals and consumers. Plustek is committed to our customers and partners. Innovative products are designed through the contribution and voices collected from users and various technology and trade partners to ensure these products meet and exceed their expectations. Our large investments in technology innovations coupled with a close-knit network of global sales, marketing and support teams, demonstrates Plustek’s commitment to our customers." "Được đánh giá là nhà cung cấp giải pháp xử lý hình ảnh và giám sát hàng đầu thế giớ, Công ty Plustek chuyên sản xuất các loại máy quét chuyên nghiệp, chất lượng cao, cũng như các thiết bị an nin giám sát cho các tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng. Plustek nhận được sự tin tưởng từ các đối tác và người tiêu dùng, do vậy các sản phẩm được thiết kế đầy sáng tạo thông qua ý kiến đóng góp của người dùng, các đối tác công nghệ và thương mại để đảm bảo những sản phẩm này đáp ứng và vượt qua cả sự mong đợi của họ. Các khoản đầu tư lớn của chúng tôi cho đổi mới công nghệ gắn liền với mạng lưới các đội ngũ bán hàng, marketing và hỗ trợ toàn cầu gắn kết khăng khít nhau để thể hiện sự cam kết của Plustek đối với khách hàng của chúng tôi"