Search by Exhibitor

Infomations:

Address: Updating...

Website: Updating...

Tel: 886-3-5980050 ext.301

Fax: Updating...

Categories:

Updating...

Just Power integrated technology inc.

Stand Number: K17-24, L17-24

Just Power integrated technology inc.

"Just Power integrated technology was established in March, 2009. We are devoted to R&D for LED lighting control systems and aspire to provide economical, power saving, environmentally safe and beautiful interior LED lighting. We do our best to protect the environment and improve the quality of life for all!" "Công nghệ tích hợp Just Power được thành lập vào tháng 3 năm 2009. Chúng tôi cống hiến cho R&D cho hệ thống điều khiển ánh sáng LED và mong muốn cung cấp giải pháp kinh tế và tiết kiệm điện, thân thiện môi trường và ánh sáng LED trang trí nội thất đẹp Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống"