Page banner

Chương trình giao thương

ICTCOMM VIETNAM: Chương trình kết nối giao thương dành riêng cho khách tham dự triển lãm , khách tham quan giao dịch có thể tìm kiếm và sắp xếp các lịch hẹn 1:1 tại gian hàng hoặc khu giao thương B2B Lounge.  

THỜI GIAN

09 - 11/06/2022

ĐỊA ĐIỂM:

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)

QUYỀN LỢI

  • Được sắp xếp trước lịch hẹn tại chỗ.
  • Được cung cấp các dịch vụ miễn phí trong khu vực giao thương (Coupon Cafe, trà).
  • Được đón tiếp tại quầy riêng dành cho khách B2B đăng ký trước.
  • Nhận quà tặng có giá trị của Ban tổ chức.
  • Được sắp xếp các cuộc gặp theo yêu cầu.
  • Nhận kỷ yếu và các thông tin khác của triển lãm.
  • Không hạn chế số lượng người tham dự.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG:

  • Đăng ký tại website triển lãm Ictcomm Vietnam ( Không cần thiết với những khách đã đăng ký tham dự gian hàng ) 
  • Kiểm tra email để xem thư xác nhận của Ban tổ chức.

Quý khách vui lòng đăng ký trước ngày 09/06/2022. Sau ngày 11/06/2022 cổng đăng ký sẽ đóng lại.
Nếu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ qua mail:
Ms. Khanh Nguyen - Project Manager
M: +84 908 963 230
E: [email protected]
---------------
Mr. Charlie Hoang
M: +84 974 089 888
E: [email protected]

ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG