Page banner

Chương trình giao thương

ICTCOMM VIETNAM: Chương trình kết nối giao thương dành riêng cho khách tham dự triển lãm , khách tham quan giao dịch có thể tìm kiếm và sắp xếp các lịch hẹn 1:1 tại gian hàng hoặc khu giao thương B2B Lounge.  

THỜI GIAN

NGÀY 06 - 08 tháng 06, 2024

ĐỊA ĐIỂM:

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)

QUYỀN LỢI

  • Được sắp xếp trước lịch hẹn tại chỗ.
  • Được cung cấp các dịch vụ miễn phí trong khu vực giao thương (Coupon Cafe, trà).
  • Được đón tiếp tại quầy riêng dành cho khách B2B đăng ký trước.
  • Nhận quà tặng có giá trị của Ban tổ chức.
  • Được sắp xếp các cuộc gặp theo yêu cầu.
  • Nhận kỷ yếu và các thông tin khác của triển lãm.
  • Không hạn chế số lượng người tham dự.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG:

  • Đăng ký tại website triển lãm Ictcomm Vietnam ( Không cần thiết với những khách đã đăng ký tham dự gian hàng ) 
  • Kiểm tra email để xem thư xác nhận của Ban tổ chức.

Quý khách vui lòng đăng ký trước ngày 06/06/2024. Sau ngày 08/06/2024 cổng đăng ký sẽ đóng lại.
Nếu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ qua mail:
Ms. Khanh Nguyen - Project Manager
M: +84 908 963 230
E: [email protected]
---------------
Mr. Charlie Hoang
M: +84 974 089 888
E: [email protected]

ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Loại hình kinh doanh của bạn: *

Vui lòng chọn ô thích hợp , có thể chọn nhiều mục


Những sản phẩm/dịch vụ nào được trưng bày tại VIETNAM ICTCOMM mà quý khách quan tâm nhất?

Vui lòng chọn ngành hàng thích hợp, có thể chọn nhiều mục


Yêu cầu đặt lịch hẹn với nhà triển lãm: