Page banner

Sự kiện trong khuôn khổ

 

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG –

VIETNAM ICTOMM – ELECTRONIC – GAMING 2023

Ngày: 08 – 10/06/2023 tại SECC (Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn), Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

EXHIBITION PROGRAMME

VIETNAM INT’L EXHIBITION ON TELECOMMUNICATION, IT & COMMUNICATION –

VIETNAM ICTOMM – ELECTRONIC – GAMING 2023

Date: 08th – 10th June, 2023 at SECC (Saigon Exhibition & Convention Center), 799 Nguyen Van Linh Str., Dist 7, HCMC

 

Thời gian/Date & Time:

Hoạt động/Activity:

Đơn vị thực hiện/ Organized by:

Địa điểm/Venue:

 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP/ BUSINESS MATCHING PROGRAM

08/06

08th June

 

10:00 – 11:30  15:00 – 16:30

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP "KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ" - CÁC CHUYÊN GIA TỪ 40 GIAN HÀNG CỦA CỤM HỒNG KÔNG SẼ GIỚI THIỆU VÀ TRAO ĐỔI CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ MỚI NHẤT TẠI HỒNG KÔNG VÀ VIỆT NAM.

THE BUSINESS MATCHING "DISCOVER DIGITAL TRANSFORMATION" - THE PROFESSIONALS FROM 40 BOOTHS OF THE HONG KONG PAVILION WILL INTRODUCE AND EXCHANGE THE MOST RECENT DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTIONS IN HONG KONG AND VIETNAM.

Hiệp Hội Thương Mại điện tử Hong Kong

Hong Kong Ecommerce Business Association (HKEBA)

Công ty CP ADPEX

ADPEX Joint Stock Company

 

Khu Giao Thương, Nhà A2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Business Matching Lounge, Hall A2, Saigon Exhibition & Exhibition Center (SECC)

 

08 - 10/06

 

 

15:00 – 16:30

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ, VIỄN THÔNG, ĐIỆN TỬ VÀ GAME.

BUSINESS MATCHING PROGRAM: BETWEEN VIETNAM AND FOREIGN ENTERPRISES IN FILED OF INFORMATION TECHNOLOGY, COMMUNICATION, ELECTRONICS AND GAMING.

Công ty CP ADPEX

ADPEX Joint Stock Company

 

HỘI THẢO 1/ SEMINAR 1

SMART IT - XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI HẠN TẦNG SỐ 4.0 CHO DOANH NGHIỆP SMEs/

SMART IT – TREND OF DIGITAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION 4.0 FOR SMEs

08/06

08th June

14:00 – 14:05

KHAI MẠC VÀ PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG/ OPENING AND WELCOME SPEECH

Hiệp Hội Internet Việt Nam – Vietnam Internet Association (VIA)

Phòng Hội Thảo, sảnh lobby A, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Conference Room, Lobby A, Saigon Exhibition &

 

14:05 - 14:30

CHỦ ĐỀ 1: HẠ TẦNG SỐ THÔNG MINH: GIẢI PHÁP “VÀNG” CHO DOANH NGHIỆP SMES VƯỢT QUA SUY THOÁI KINH TẾ/ TOPIC 1: SMART DIGITAL INFRASTRUCTURE: THE BEST SOLUTION FOR SMES TO OVERCOME ECONOMIC RECESSION.

Ông Vũ Thanh Duy, Giám Đốc kỹ thuật Công ty P.A Việt Nam/ Mr. Vu Thanh Duy, Technical Director of P.A Vietnam Company.

 

14:30 - 14:55

CHỦ ĐỀ 2: VAI TRÒ CỦA AI VÀ BLOCKCHAIN TRONG AN NINH MẠNG/ TOPIC 2: THE ROLE OF AI AND BLOCKCHAIN IN SMART SECURITY

 

Ông Trịnh Minh Tiến, Chuyên viên giải pháp - Đại diện công ty Cloudbric tại Việt Nam/ Mr. Trinh Minh Tien, Solution Specialist - Representative of Cloudbric Company in Vietnam.

 

14:55 – 15:20

CHỦ ĐỀ 3: GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHI PHÍ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CHO CÁC START-UP/ TOPIC 3: COST OPTIMIZATION SOLUTIONS FOR EQUIPMENT INVESTMENT IN START-UPS.

Ông Nguyễn Tấn Toàn, Giám đốc giải pháp công ty Siêu Siêu Nhỏ/ Mr. Nguyen Tan Toan, Director of Solutions at Super Tiny Company.

 

15:20 - 15:30

NGHỈ GIẢI LAO/ TEA BREAK

 

 

15:30 - 15:55

CHỦ ĐỀ 4:  ZERO TRUST NETWORK ACCESS - XU HƯỚNG BẢO MẬT CHO DOANH NGHIỆP LÀM VIỆC TỪ XA/ TOPIC 4: ZERO TRUST NETWORK ACCESS - SECURITY TREND FOR REMOTE WORK IN ENTERPRISES

Ông Lê Tấn Lộc - Giám đốc kỹ thuật công ty Superdata/ Mr. Le Tan Loc, Technical Director of Superdata Company.

 

15:55 – 16:20

CHỦ ĐỀ 5: SMART INVOICE - TINH GIẢN HÓA QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÓA ĐƠN DOANH NGHIỆP/ TOPIC 5: SMART INVOICE - STREAMLINING THE BUSINESS INVOICE MANAGEMENT PROCESS

Ông Phan Kỳ Hiệp, Trưởng phòng phát triển sản phẩm, công ty P.A Việt Nam/ Mr. Phan Ky Hiep, Head of Product Development Department at P.A Vietnam Company

 

16:20 - 16:50

TOẠ ĐÀM BÀN TRÒN/ PANEL DISCUSSION

 

 

16:50 – 17:00

QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG/ LUCKY DRAW

Ban Tổ Chức/ Organizer

 

17:00

BẾ MẠC VÀ KẾT THÚC/ END OF PROGRAM

Ban Tổ Chức/ Organizer

 

HỘI THẢO 2/ SEMINAR 2

09/06

09th June

09:00 – 09:25

KHÁM PHÁ CÁCH LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN/ DISCOVER THE SMARTER WAY TO WORK

TÌM HIỂU VỀ NỀN TẢNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰA TRÊN SIÊU DỮ LIỆU DUY NHẤT TRAO QUYỀN CHO NHÂN VIÊN TRI THỨC/ DISCOVERING HOW M-FILES, THE ONLY METADATA-DRIVEN DOCUMENT MANAGEMENT PLATFORM EMPOWERS KNOWLEDGE WORKERS

Sabrina Lim Channel - Account Manager, M-Files Inc.

Karthik Shankar - Sales Engineer, M-Files Inc.

 

Phòng Hội Thảo, sảnh lobby A, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Conference Room, Lobby A, Saigon Exhibition & Exhibition Center (SECC)

 

09:25 – 09:45

HIỆN ĐẠI HÓA DOANH NGHIỆP BẰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH HƠN TRONG 2023/ SMARTER DOCUMENT WORKFLOWS TO MODERNIZE CORPORATE PROCESSES IN 2023

Thảo luận về lợi ích của quy trình làm việc tài liệu thông minh hơn và xem xét tầm quan trọng của hệ thống quản lý quy trình làm việc/ Discussing about the benefits of smarter document workflows and look at the importance of workflow management systems.

Joy Yin, Tan - Solution Product Marketing Manager - FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte. Ltd.

 

10:00 – 10:30

TỔNG NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI – THÚC ĐẨY KẾT NỐI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU/ TOTAL TRADE PLATFORM – POWERING GLOBAL TRADE CONNECTIVITY

Thảo luận về một giải pháp toàn diện được thiết kế để tạo thuận lợi cho kết nối thương mại toàn cầu/ Discussing the Total Trade Platform, a comprehensive solution designed to facilitate global trade connectivity

NG Chee Keong (CK), Vice President, Regional HQ – North-East Asia, Central Asia and ASEAN

 

10:30 – 11:00

YẾU TỐ CỐT LÕI TRONG AN NINH MẠNG: XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO MẬT ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP/ CORE ELEMENTS OF CYBER SECURITY: TRENDS AND COMPREHENSIVE CLOUD SECURITY SOLUTIONS FOR ENTERPRISES

Thảo luận về những báo cáo thống kê an ninh mạng đáng chú ý của các cuộc tấn công trên thế giới và tại Việt Nam/ Discuss the remarkable cybersecurity statistics reports of attacks around the world and in Vietnam

Nguyen Van Tao

Founder & CEO of VNETWORK JSC

 

 

Lưu ý/ Remarks:

  • Vui lòng đeo thẻ do Ban Tổ Chức cung cấp để ra vào nhà Triển lãm trong thời gian dàn dựng, tháo dỡ và xuyên suốt 4 ngày diễn ra Triển lãm/ Please wear your badge provided by the Organizer to enter and exit the Exhibition Hall during the staging, dismantling and 4 days of exhibition.
  • Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép ra vào nhà Triển lãm/ Minors below the age of 16 will not be admitted, whether accompanied or not.
  • Vui lòng tự bảo quản tư trang, hàng hóa trong thời gian diễn ra Hội chợ/ Please self-preservation of private property prior the exhibition days.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ MONG ĐƯỢC ĐÓN CHÀO QUÝ DOANH NGHIỆP/ THANK YOU!