Page banner

Sự kiện trong khuôn khổ

Họp báo

Hội thảo chuyên ngành (dự kiến)

  • Giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam
  • Công nghệ ICT ứng dụng cho thành phố Thông minh
  • An ninh mạng -  giải pháp và thách thức

Chương trình kết nối giao thương (B2B)

Chương trình kết nối giao thương cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước chính là điểm nổi bật và cốt lõi thành công của chuỗi hoạt động triển lãm ICT. Qua nhiều năm vẫn luôn giữ vững được giá trị xúc tiến thương mại của mình và mang đến những mối hợp tác lâu bền.