Page banner

Triển lãm Hybrid

Vietnam ICTCOMM – là một sự kiện hằng năm phải tham dự dành cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế để kịp thời bắt những xu hướng mới nhất của thế giới công nghệ, đưa ra những chiến lược đổi mới cho doanh nghiệp.

Vietnam ICTCOMM – là đơn vị đi đầu trong việc số hoá triển lãm chuyên ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông lần đầu tiên được tổ chức kết hợp dưới hình thức Triển lãm Truyền thống và Triển lãm Trực tuyến (Phiên bản Hybrid)

Đăng ký tham quan phiên bản online tại đây: 

VIETNAM ICTCOMM - TELEFILM 2022 (eventx.io)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Explore

Viet Nam ICTCOMM 2020