Page banner

Thông tin triển lãm

Tải Brochure Triển lãm

Tên triển lãm

Triển Lãm Quốc Tế Về Sản Phẩm, Dịch Vụ Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

Chỉ đạo tổ chức:

 • Bộ Công Thương
 • Bộ Thông Tin và Truyền Thông
 • Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Thực hiện:

 • Công ty Cổ phần ADPEX (ADPEX JSC)
 • Hiệp hội Internet Việt Nam
 • Hội tin học Việt Nam
 • Cục Phát triển Thị trường & Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Natec

Thời gian tổ chức:

Giờ mở cửa: 16-18/06/2021

 • Từ 09:30 – 17:00 (khách tham quan)
 • Từ 09:00 - 17:30 (đơn vị tham gia)

Địa điểm tổ chức:

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website :

https://ictcomm.vn

Email :

[email protected]

Quy mô triển lãm:

10,000 m2

 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Explore

Viet Nam ICTCOMM 2020