Page banner

Thông Tin Chung

Thời gian tổ chức:

Giờ mở cửa: 10-12/06/2021

  • Từ 09:30 – 17:00 (khách tham quan)
  • Từ 09:00 - 17:30 (đơn vị tham gia)

Địa điểm tổ chức:

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website :

https://ictcomm.vn

Email :

[email protected]