Page banner

Thời gian mở cửa

Download Catalogue ICTCOMM 2022

Thời gian tổ chức:

Giờ mở cửa:

08-10/06/2023 Onsite

    • Từ 09:30 – 17:00 (khách tham quan)
    • Từ 09:00 - 17:30 (đơn vị tham gia)

Địa điểm tổ chức:

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website :

https://ictcomm.vn

Email :

[email protected]

LƯU Ý: 
1. Triển lãm chỉ dành cho khách thương mại
2. Mặc trang phục công sở hoặc trang phục lịch sự (không mặc quần ngắn, đi dép hoặc sỏ ngón)
3. Triển lãm KHÔNG dành cho người dưới 15 tuổi
4. Ban tổ chức có thể đề nghị từ chối không cho Quý vị tham gia nếu không đủ điều kiện trên